SATIŞ SÖZLEŞMESI

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

MADDE 1.     TARAF  BİLGİLERİ

MADDE 1.1  SATICI

Ünvanı           H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi             ALTAYÇEŞME MAH. ZÜHAL SK. NO:22-1 34843 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon          0216 371 61 61       

Fax                 0216 517 20 61

E - posta        [email protected]

Web               www.cemilustamarket.com.tr

MADDE 1.2  ALICI

            Satış sözleşmesinin ALICI tarafı, www.cemilustamarket.com.tr web adresine, bu husustaki diğer belgeleri imza ederek, online olarak üye olan ve üyelik  kapsamında SATICI tarafından satılan ürünlerden bir ve/veya daha fazlasını satın almak üzere üye olan gerçek/tüzel kişidir. ALICI’ nın bilgileri üye olurken beyan ettiği adres ve iletişim bilgilerinden oluşur.

MADDE 2     ÜRÜNLER ve ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ, ALICININ BİLGİLENDİRİLMESİ

            Satıcı tarafından satılan ürünler, www.cemilustamarket.com.tr  adresindeki ürünlerle sınırlıdır. Ürünlerin özellikleri ve ürünlere dair genel bilgiler web adresi üzerinden görüntülenebilmektedir. Alıcı’ nın sipariş vermeden önce ürünleri incelediği, genel özellikleri hususunda bilgi edindiği, genel özellikleri dışında almak istediği bir bilgi bulunması halinde ise bu bilgiyi 1.1. maddesindeki iletişim kanalları kullanılmak suretiyle satıcıdan edinmesi beklenir.

            www.cemilustamarket.com.tr  adresinde satışa sunulan ürünler için belirtilen fiyatlar KDV dahil satış bedelleri olup satıcı tarafından güncellenmedikçe geçerli kalmaya devam edecektir. Satış fiyatının değiştirilmesi halinde bu değişim WEB sitesi üzerinden yapılacak ve değişimden önce verilen siparişleri etkilemeyecektir. Satış fiyatının belirli bir tarih ya da süre için geçerli olduğunun bildirilmiş olması halinde ise web sitesindeki fiyatın güncellenip güncellenilmediğine bakılmaksızın tarih ya da süre sonunda ilan edilen kampanyalı / indirimli fiyat ortadan kalkmış olacaktır.  Fiyatın tarih olarak belirtildiği hallerde tarihin sonu; ilgili gün sonlandığı 24.00 ‘ tür.

           

            WEB sitesinde verilen bilgiler ……………………. , satışa konu ürünün miktarı, varsa marka/modeli veya açıklayıcı diğer bilgiler, varsa renk, miktar, satış bedeli, ödemenin hangi şekilde gerçekleştirildiği (havale/kredi kartı v.s.) gibi bilgilerden oluşmaktadır.

            Kargo ücreti web sitesinde ayrıca belirtilmiş olmakla, ücreti ALICI tarafından ayrıca ödenecektir, kargo ücretinin ürün bedeline dahil olduğunun belirtildiği hallerde kargo ücreti satıcı tarafından karşılanacaktır.

            Kargo ücretinin ALICI tarafından ödenmesi halinde ürünün iadesi halinde kargo bedeli ALICI’ ya iade edilmeyecektir.

MADDE 3 SÖZLEŞMEYE DAİR GENEL ŞARTLAR

3.1                  ALICI, www.cemilustamarket.com.tr  WEB sitesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan ürün bilgilerini, genel özelliklerini, bedelini, ödemenin hangi şekilde gerçekleştirildiğini, kargoya dair ücret ve diğer bilgilerin kendisi tarafından incelendiğini ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu, gerek görmesi halinde özel bilgi almak için sözleşme öncesindeki bilgilendirme metninin 1.1. maddesindeki iletişim kanallarıyla siparişin tamamlanmasından önce satıcı ile iletişime geçtiğini ve bu hususların yerine getirilmesinden, satış öncesi bilgilendirme metninin kabul edilmesinden sonra  sanal ortamda siparişini onayladığını kabul ve beyan eder.

            ALICI; iş bu Satış Öncesi Bilgilendirmeyi sanal ortamda kabul etmesi ile, mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda imzalanmasından (kabulünden) önce, satışa konu ürüne,satış bedeline, kargo ve teslimat bilgilerine dair tüm bilgilerin kendisine verilmiş olduğunu, gerek görmesi halinde özel bilgi almak için satıcıyla iletişime geçmiş olduğunu, satıcı ile iletişime geçmemiş ise buna gerek görmemiş olduğunu ve gerekli tüm bilgileri edinmiş olduğunu,  kendisi tarafından verilen tüm bilgilerin doğruluğunu geri dönülmez şekilde kabul etmiş olacaktır.

3.2      Sözleşme konusu ürün, yasal olarak belirlenmiş olan 30 günlük süre içerisinde, ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak,  ALICI’ ya veya alıcı tarafından gösterilen adresteki gerçek/tüzel kişiye kargo şirketi tarafından teslim edilecektir. Yasal sürenin satıcının kusuru olmaksızın kargo şirketi tarafından aşılmış olması halinde SATICI’ nın yasal sürenin aşılması dolayısıyla hiç bir sorumluluğunun bulunmadığı ALICI tarafından kabul edilmektedir.

3.3      Kargo şirketinin, yasal süre yanında; satışa konu ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı, satıcıdan kaynaklı olmayan sorunlar nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI ‘ nın sorumluluğunun bulunmadığı ALICI tarafından kabul edilmektedir.

3.4      SATICI, satışa konu ürünün; WEB sitesinde listelenen ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, bulunması halinde ilgili yazılı belgeyi de (garanti belgesi, kullanım klavuzu ve bunun gibi) kargo şirketine teslim etmek zorundadır.

3.5      SATICI, sözleşmeye konu ürünün siparişe rağmen tedarik edilememesi, ilan edilen şekilde tedarik edilememesi gibi hallerde, sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünün süresi dolmaksızın, ALICI’yı bu hususta bilgilendirmek ve açıkça muvafakatini almak suretiyle (bu onay web sitesi üzerinden, e.posta, SMS ve bunun gibi yollarla da alınabilecektir) siparişe konu ürünle aynı ve/veya daha iyi vasfı haiz, farklı bir fiyatı bulunan bir ürünü de ALICI’ ya gönderebilecektir.

            Sözleşmeye konu ürünün ALICI’ ya gönderilmesinin subjektif  ya da objektif olarak imkansızlaşması halinde, SATICI durumu ALICI’ ya edim yükümlülüğünün yerine getirilmesine dair yasal sürenin sonlanmasından önce ALICI’ ya bildirmek, ürün bedeli olarak bedeli 5 iş günü içerisinde ALICI’ ya iade etmek zorundadır. Bu halde iade edilecek bedelin içerisinde, ürün henüz kargo şirketine teslim edilmemiş olduğundan dolayı ALICI tarafından ödenmiş olması halinde kargo ücreti de bulunmaktadır.

3.6.      Sözleşmeye konu ürünün alıcıya gönderilmesi için, mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte işbu sözleşme öncesi bilgilendirmenin, KVKK metninin ve yasal olarak onaylanması gereken diğer tüm belgelerin ALICI tarafından elektronik ortamda teyid edilmiş olması, ürün bedelinin www.cemilustamarket.com.tr adresinde tanımlanmış olan ödeme kanallarının biri ile gerçekleştirilmiş olması gerekir.

3.7.     Satıcıdan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ürün bedelinin ödenmemesi, banka kayıtlarında alıcı tarafından yapılan ödemenin iptal edilmesi , ödemenin alıcı tarafından siparişten hemen sonra banka kanalı ile iptal edilmiş olması gibi hallerde, SATICI ‘ nın sözleşmeye konu ürünün alıcıya teslimi gibi bir yükümlülüğünden bahsedilemeyecek, edim yükümlülüğü ortadan kalkmış, iptal edilen ödemenin dayanağı olan sözleşme münfesih kabul olunacaktır.

            Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.8      SATICI, mücbir sebepler veya ürünün kargo şirketine teslimini ya da kargo şirketinin teslimatını engelleyen, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, genel sağlık, savaş hali, sıkıyönetim, ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Mutad hayatın olduğu gibi yaşanmasını olanaksız kılan durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyeceğinin ortaya çıktığı hallerde durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

            Bu bildirimin yapılması ile, ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya  teslimin imkansızlaşmasına sebep olan durumun ortadan kalkmasına kadar siparişin askıya alınmasını talep edebilir.

            ALICI'nın siparişini iptal etmesi ve sözleşmenin bu yolla feshedilmiş olması halinde alıcı tarafından ödenen bedel 5 işgünü içerisinde kendisi tarafından bildirilen hesaba ödenecektir.

            Ödemenin kredi kartı kullanılarak yapılmış olması halinde, siparişin iptali üzerine, iptal tarihinden en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından yapılan ödeme ilgili bankaya iade edilecektir. Kredi kartı ile ödenen bedelin bankaya iadesinden sonraki sürecin SATICI’ dan bağımsız ve tamamiyle ilgili banka/finans kuruluşunun iç işleyişi ile ilişkili olduğu, bu bağlamda tutarın ALICI’ nın hesabına aktarılması anlamında SATICI’ nın herhangi bir dahlinin bulunamayacağı ALICI tarafından kabul edilmekle birlikte, iade sürecinin normal şartlarda 3-4 hafta gibi bir süreyi bulabileceği de ALICI tarafından kabul edilmektedir.

MADDE 4     CAYMA / SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

            ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

            Sözleşmeye konu ürünün ‘’ çabuk bozulabilen, son tüketim tarihleri geçebilecek ‘’ ürünlere ve özellikle gıda ürünlerine ilişkin olması halinde ALICI’ nın sözleşmeden dönme / cayma hakkı bulunmamaktadır.

            Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks , 1.1. maddesinde belirtilen iletişim kanallarından yazılı olarak veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu bilgilendirme metninin 5. Maddesinde belirtilen ahkamı gereğince kullanılmamış olması şarttır.

4.1.     Bu hakkın kullanılması ve hakkın kullanılmasının 5. Maddeye aykırılık teşkil etmemesi halinde,

4.1.1   3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

4.1.2   İade formu,(Eksiksiz şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir)

4.1.3   iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.2.     SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 5 iş günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya , ALICI tarafından bildirilecek adrese iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde, ürünü, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere (yurtiçi satışlar bakımından) iade almakla yükümlüdür.

4.3.     ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olması, ürünün tamamen değersizleşmesi gibi bir durum vuku bulması halinde, ve/veya aynen iadenin imkansızlaşması  halinde, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.4.     Birden fazla ürünün satın alınması, ya da cayma hakkının kullanıldığı ürünün bir kampanyaya dahil olması halinde, cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının gerçekleşmemiş olması hallerinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve bu bedel ALICI tarafından 5 iş günü içerisinde SATICI’ ya ödenir.

4.5.     Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken, ödenenen kargo bedeli ; yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.6.     SATICI, ürünün satışı aşamasında ALICI’ dan tahsil ettiği kargo ücretini sözleşmeden dönülmesi halinde ALICI’ ya iade etmeyecektir.

MADDE 5     CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER, CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

            ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, bu kapsamda gıda ürünleri, mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Sözleşmeye konu ürününün gıda ürünü olması halinde, bu ürünlerin çabuk bozulacak, tüketim tarihlerinin son bulması kesin nitelikli ürünler olduğu ve bu ürünlere konu sözleşmeler bakımından (tatlı, et, şarküteri ürünleri gibi) cayma hakkının bulunmadığı ALICI tarafından sözleşmenin imzasından önce de bilindiği ve sözleşmenin bu bilgi dikkate alınarak imza edildiği kabul edilmektedir.

            İşbu Sözleşme öncesi bilgilendirmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğan ihtilafın çözümü bakımından, mevzuatta belirlenen sınırlar doğrultusunda, tarafların mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile T.C. Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

            6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (her yıl bahse konu tebliğ kapsamında arttırılacak olmakla) parasal sınırlar; tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır. Belirlenen rakamların üzerindeki bedellere dair uyuşmazlıklar bakımından yetki hususunda bir önceki paragraftaki hükümler saklı kalmak üzere, Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

           

            İşbu sözleşme öncesi bilgilendirme; ticari satım öncesi, ALICI’ nın bilgilendirilmesi saikiyle, ticari amaçlarla yapılmaktadır.

Cemilusta Market

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Cemil Usta Market, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.