MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1  TARAFLAR

MADDE 1.1  SATICI

Ünvanı          H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi           ALTAYÇEŞME MAH. ZÜHAL SK. NO:22-1 34843 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon          0216 371 61 61

Fax                 0216 517 20 61

E.posta         [email protected]

Web              www.cemilustamarket.com.tr

MADDE 1.2  ALICI

            Satış sözleşmesinin ALICI tarafı, www.cemilustamarket.com.tr web adresine, bu husustaki diğer belgeleri imza ederek, online olarak üye olan ve üyelik  kapsamında SATICI tarafından satılan ürünlerden bir ve/veya daha fazlasını satın almak üzere üye olan gerçek/tüzel kişidir.

MADDE 2     KONU

            İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.cemilustamarket.com.tr web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda vasıfları, nitelikleri ve satış fiyatı ve satışa dair diğer hükümleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3     ZLEŞME KONUSU ÜRÜN

            İşbu sözleşmeye konu ürün, aşağıda vasıfları, nitelikleri, satış fiyatı, kargo bedeli ve belirtilmiş olan üründür.

3.1.     ………… Bu bölüme , satışa konu ürünün bilgileri, web sitesinde sepete eklendikten sonra koyulabilir, böylece doğrudan sözleşme metninde satışa konu ürün belirlenmiş ve kabul edilmiş olur. (teknik anlamda yapılabilir mi bilemiyorum ama gördüğüm sözleşmeler oldu internet alışverişlerimde)  

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1     ALICI, www.cemilustamarket.com.tr  WEB sitesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan ürün bilgilerini, genel özelliklerini, bedelini, ödemenin hangi şekilde gerçekleştirildiğini, kargoya dair ücret ve diğer bilgilerin kendisi tarafından incelendiğini ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu, gerek görmesi halinde özel bilgi almak için sözleşme öncesindeki bilgilendirme metninin 1.1. maddesindeki iletişim kanallarıyla siparişin tamamlanmasından önce satıcı ile iletişime geçtiğini ve bu hususların yerine getirilmesinden, satış öncesi bilgilendirme metninin kabul edilmesinden sonra işbu mesafeli satış sözleşmesini sanal ortamda imza ederek siparişini onayladığını, verdiği tüm bilgilerin (kimlik, iletişim, adres, teslimata dair bilgiler ve bunun gibi) kabul ve beyan eder.

4.2      Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki gerçek/tüzel kişiye teslim edilir. Satış öncesi bilgilendirme metninin 3. Maddesinde hüküm altına alınmış olan ve ürünün sipariş doğrultusunda teslimatına ilişkin her türlü kargo ücreti, aksi web sitesinde belirtilmiş olmadıkça ALICI tarafından karşılanacak olup bu husus  ve bu husus için ödenen bedel faturada ayrıca belirtilecektir.

4.3      Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir gerçek/tüzel kişiye teslim edilecek ise, ALICI tarafından belirtilen ve onaylanan teslim alacak olan gerçek / tüzel kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu sebeple satıcıya herhangi bir talep ileri sürülemez.

4.4      Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı, SATICI’ dan kaynaklanmayan her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5      SATICI, sözleşme konusu ürünün web sitesinde belirtilen şekilde, ve varsa ürünle birlikte alıcıya gönderilmesi gereken belgeler ile (garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ve bunun gibi) ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6      SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünün süresi dolmadan önce, ALICI’ nın bu hususta onayını alarak ALICI’ya eşit/farklı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Ürünün fiyatının daha yüksek olması halinde, ALICI tarafından onaylanan farklı ürüne dair fark bedeli ALICI tarafından ödenmek zorundadır.

4.7      SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya, ALICI tarafından onaylanması halinde, eşit/farklı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Bu halde de fark bedeli ALICI tarafından SATICI’ ya ödenmek zorundadır.

4.8      Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş, işbu sözleşme münfesih hale gelmiş kabul edilir.

4.9      ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu, bu hususta SATICI’ nın hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

            Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10    SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar askıya alınması haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 5 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11    SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puan ve/veya indirim, satış sözleşmesinin malın teslimi ve ALICI ve/veya alıcı tarafından belirlenmiş olan gerçek / tüzel kişi tarafından siparişin tarafından kabul edilmesi ile geçerli hale gelir ve ALICI tarafından işbu sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilen web adresi üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilir. Ürünün iade edilebilecek ürünlerden olması halinde, ürünün iadesi ile ürüne dair puan ve indirimler geçersiz hale gelecektir.

            ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde dahlinin bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının, bankanın iç işleyişiyle ilgili olduğu ve 3-4 haftalık bir süreyi bulabileceği alıcı tarafından kabul edilmektedir.

4.12    ALICI, sözleşme kapsamında kendisine gönderilmiş olan kargo paketini, kargo tutanağını imza etmeden önce kontrol ve muayene etmek, hasarlı kargoları teslimden imtina etmek zorundadır. Kargo teslim tutacağının imzalanmasından sonra, kargonun hasarlı olduğundan bahisle SATICI’ ya yapılacak beyanın dikkate alınmayacağı , ürünün ve/veya kargo paketinin hasarlı olduğu iddiasına dayalı olarak SATICI' nın hiç bir sorumluluğunun bulunmadığı, ürünün web sitesinde belirtilen vasıflara haiz olarak kendisine teslim edilmiş olduğu ALICI tarafından kabul edilmektedir.

            Kargo paketinde, kargo teslim belgesinin imzalanmasından önce gerçekleştirilecek muayenede bir hasar tespit edilmesi halinde, ALICI, paketi kargo yetkisine iade etmek ve buna dair tutanak tanzim etmek zorundadır. Bu halde, satışa konu ürün ALICI’ ya tekrar gönderilecek ve bunun için alıcıdan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

MADDE 5     CAYMA HAKKI

            ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki gerçek /tüzel kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

            Sözleşmeye konu 3.1 maddesinde belirtilen ürünün ‘’ çabuk bozulabilen, son tüketim tarihleri geçebilecek ‘’ ürünlere ve özellikle gıda ürünlerine ilişkin olması halinde ALICI’ nın sözleşmeden dönme / cayma hakkı bulunmadığı ALICI tarafından gayri kabili rücu kabul edilmektedir.

            Bununla birlikte, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesinde belirtilen istisnai durumlar ve ürünün niteliğine bakılmaksızın ALICI’ ya özel hazırlanan siparişler bakımından da ALICI’ nın cayma hakkını kullanamayacağı ALICI tarafından kabul edilmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks , 1.1. maddesinde belirtilen iletişim kanallarından yazılı olarak veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu bilgilendirme metninin 5. Maddesinde belirtilen ahkamı gereğince kullanılmamış olması şarttır.

5.1.    Bu hakkın kullanılması ve hakkın kullanılmasının 5. Maddeye aykırılık teşkil etmemesi halinde,

5.1.1   3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.1.2   İade formu,(Eksiksiz şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir)

5.1.3   iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.2.     SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 5 iş günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya , ALICI tarafından bildirilecek adrese iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde, ürünü, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere (yurtiçi satışlar bakımından) iade almakla yükümlüdür.

5.3.     ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olması, ürünün tamamen değersizleşmesi gibi bir durum vuku bulması halinde, ve/veya aynen iadenin imkansızlaşması  halinde, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.4.     Birden fazla ürünün satın alınması, ya da cayma hakkının kullanıldığı ürünün bir kampanyaya dahil olması halinde, cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının gerçekleşmemiş olması hallerinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve bu bedel ALICI tarafından 5 iş günü içerisinde SATICI’ ya ödenir.

5.5.     Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken, ödenenen kargo bedeli ; yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.6.     SATICI, ürünün satışı aşamasında ALICI’ dan tahsil ettiği kargo ücretini sözleşmeden dönülmesi halinde ALICI’ ya iade etmeyecektir.

MADDE 6    CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER, CAYMA HAKKININ   

                   İSTİSNALARI

            ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, bu kapsamda gıda ürünleri, mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Sözleşmeye konu ürününün gıda ürünü olması halinde, bu ürünlerin çabuk bozulacak, tüketim tarihlerinin son bulması kesin nitelikli ürünler olduğu ve bu ürünlere konu sözleşmeler bakımından (tatlı, et, şarküteri ürünleri gibi) cayma hakkının bulunmadığı ALICI tarafından sözleşmenin imzasından önce imza edilen sözleşme öncesi bilgilendirme metni kapsamında bilindiği ve sözleşmenin bu bilgi dikkate alınarak imza edildiği kabul edilmektedir.

MADDE 7    ALICI / SATICININ TEMERRÜDÜ HALLERİ

            ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

            SATICI’ nın işbu sözleşme kapsamındaki istinai haller, olağanüstü durumlar, mücbir sebepler ve bunun gibi objektif engelleyici haller hariç olmak üzere edim yükümlülüğünü kendi kusuru ile yerine getirmemesi halinde ALICI, işbu sözleşme dolayısıyla uğradığı tüm zararı SATICI’ dan talep hakkını haizdir.

           

MADDE 8    YETKİLİ / GÖREVLİ MAHKEME ve DİĞER BAŞVURU MAKAMLARI

            İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafın çözümü bakımından, mevzuatta belirlenen sınırlar doğrultusunda, tarafların mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile T.C. Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

            6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (her yıl bahse konu tebliğ kapsamında arttırılacak olmakla) parasal sınırlar; tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır. Belirlenen rakamların üzerindeki bedellere dair uyuşmazlıklar bakımından yetki hususunda bir önceki paragraftaki hükümler saklı kalmak üzere, Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemelerinin ihdas edilmediği yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

MADDE 9     DELİL SÖZLEŞMESİ

            ALICI, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan satışa dair SATICI elinde bulunan bilgi ve belgenin, elektronik ortamdaki kayıtların, SATICI’ nın işbu satışa ilişkin banka kayıtlarının yegane delil niteliği taşıdığını geri dönülmez şekilde kabul ve beyan eder.

MADDE 10   GEÇERSİZLİK

            İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mevzuat değişikliği ve/veya herhangi bir yargısal makam kararıyla geçersiz kabul edilmiş olması halinde, geçersiz kalan hüküm dışındaki hükümlerle sözleşmenin ayakta kalmasının mümkün olmaması halinde sözleşmenin münfesih addolunacağını, sözleşmenin ayakta kalmasının mümkün olması halinde ise yargı kararı ve sözleşmenin ayakta kalan maddeleri ile geçerliliğini sürdüreceği taraflarca kabul edilmiştir.

MADDE 11   UYGULANACAK HUKUK

            İşbu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış olmakla, tüm hükümleri bakımından Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmenin ALICI’ sının Türk Vatandaşı olmaması, Türkiye’de ikametgahının bulunmaması gibi durumlar sözleşmeye Türk Hukukunun uygulanacağına dair sözleşme hükmüne istisna oluşturmamaktadır.

MADDE 12   SON HÜKÜM

           

            İşbu sözleşme, ALICI ve SATICI arasında ………… tarihinde imza edilmiş olup taraflar işbu sözleşmedeki tüm maddelerin asli edim yükümlülüğü kapsamında bulunduğunu, sözleşmenin elektronik olarak kabul edilmesiyle yürürlük kazandığını ve ayrıca ıslak imzalı olarak imzalanmasına gerek bulunmadığını, sözleşmenin aslının web sitesi üzerindeki online versiyonu olduğunu, ALICI’ nın internet sitesi üzerinden alışverişin tamamlanması ile birlikte sözleşmenin bir nüshasını almış olduğunu kabul ve beyan eder.cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Cemil Usta Market, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.